E-učionica za učenje fizike

Arhiva za kategoriju ‘Da li ste znali?’

Strawberry Drvo – EU donacija

Kraj školske godine je idealno vreme za tradicionalnu posetu muzeja Nikole Tesle i rezimiranje stečenog znanja iz fizike i elektrotehnike na zanimljiv način. Ove godine planirali smo da posle posete muzeju odemo u park Tašmajdan i napunimo mobilne telefone na „Strawberry drvetu“ – inovaciji studenata tehnike Beogradskog unirverziteta koje je postalo stvarno zahvaljujući EU doaciji.

Naša prva destinacija – Muzej Nikola Tesla

Muzej Nikole Tesle je za učenike tehničke škole Politehnika – škola za nove tehnologije i kasnije studenata tehničkih fakulteta uvek dobar izvor za nove inspiracije. Muzej je jedinstvena kulturna i naučna institucija u svetu, osnovan 1952 i u celini je posvećen genijalnom crpsko-američkom pronalazaču koji je podario čovečanstvu veliki broj otkrića i pronalazaka: obrtno magnetnog polja, indukcioni motor, sistem prenosa električne energije, visokofrekventne struje, oscilatorni transformator, patente koji su omogućili pokretanje prve hidrocentrale, bezični prenos energije…

Učenici smera Tehničar za robotiku iz škole Politehnika – škola za nove tehnologije ispred muzeja Nikole Tesle u Beogradu

Predavanje vodiča i eksponati u muzeju oživeli su nam veličinu Teslinog rada na trenutak. Da li ste znali da kada upalite samo jednu sijalicu vi time pokrećete bar 20-30 Teslinih patenata?

Maketa iz muzeja Nikole Tesle pokazuje proizvodnju i prenos električne struje do krajnjih potrošača

Prva „igračka“ na daljinsko upravljanje bila je Teslin izum pre više od 180 godina…

Eksponat poazuje Teslin sistem daljinskog upravljanja

Na interaktivnim tablama u muzeju fascinirale su nas Tesline misli. Izdvojili smo samo jednu:

…Veliki je onaj čovek koji svojim umnim darovima i sposobnostima natkriljuje ostale ljude, koji kao što pčela prikuplja med, prikuplja ZNANJE i otkriva NOVE ISTINE ali sve to kruniše LJUBAVLJU PREMA ČOVEČANSTVU da mu pomogne da izađe iz beda koje ga pritiskaju: STRAHA, GLADI, NEZNANJA, BOLESTI…

Tesla je svojim radom i razmišljanjem bio daleko ispred svog vremena. Zbog toga je često bio neshvaćen. Neosporno je da je radio sa najvećim investitorima doba u kojem je živeo. Njegove ideje i investicije najbogatijih, promenile su svet zauvek. Do danas ime Tesla postao je brend i može se reći da je njegovo ime jedini brend koji raste kroz vekove.

U duhu „Teslinih pčela“ koje prikupljaju med, nastavili smo dalje sa ciljem da prikupljamo znanje i nove istine…

Park Tašmajdan

Naša druga destinacija – „Strawberry Drvo“

Zašto nam je baš to drvo u parku bilo cilj?  Punjač „Strawberry Drvo“ inovacija grupe studenata Beogradskog unirverziteta  osvojio je prvo mesto u kategoriji inovacija za smanjenje javne potrošnje 2011 godine u Briselu. Od tada 12 Strawberry punjača je postavljeno u 9 gradova Srbije, Bosne i Hercegovine i jedan u Rumuniji. Grupa studenata prerasla je u kompaniju Strawberry energija koja unapređuje inovaciju u pokretni punjač…Projekat podrške inovacija u Srbiji podržala je EU sa 8.400.000 evra.

Punjač „Strawberry Drvo“ u parku Tašmajdan, Beograd. Sada je na žalost, samo izvor veštačke senke.

Na naše razočarenje, mogli smo da konstatujemo da Punjač „Strawberry Drvo“ ne funkcioniše jer su svi kablovi počupani. Sada je samo izvor veštačke senke u parku.

Kablovi punjača za mobilne telefone su počupani. Punjač „Strawberry Drvo“ u parku Tašmajdan, Beograd

Naša treća destinacija – kafić pored Strowberry drveta

Razočarani zatečenim stanjem punjača za mobilne telefone odlučili smo da sednemo, razgovaramo, analiziramo i razmislimo kako bi sve to neometano moglo da funkcioniše u budućnosti…

Odmor i razgovor o nekim budućim inovacijama…

Kroz razgovor o inovacijama srednjoškolaca na takmičenjima u toku 2017 godine razmenili smo zanimljive informacije. Nećemo vam otkriti baš sve. Ko zna, možda se među ovim talentovanim učenicima smera Tehničar za robotiku krije neki novi Tesla koji bi problem iščupanih kablova rešio lako – svojim novim patentom za bežično punjenje mobilnih telefona…

izvor informacija o vrednosti EU donacije: http://euinfo.rs/files/Publikacije-srp/36_Rastemo_zajedno.pdf

Prečistač – zaštitnik životne sredine u regionu

Da li ste znali?

Današnji dan, 5. jun je Svetski dan zaštite životne sredine, koji se obeležava od 1972.

Zaštita životne sredine je zajednička odgovornost države, kompanija i pojedinaca. Kako Srbija napreduje na polju zaštite živiotne sredine?

Jedan od najznačajnijih projekata u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji urađen je zahvaljujući donacijama Evropske unije. Projekat pod nazivom „Sanacija i proširenje postrojenja za tretman otpadnih voda Subotica“, omogućio je da  nakon više od 30 godina Subotica dobije savremeno i efikasno postrojenje za obradu otpadnih voda i to je bio kraj perioda u kome na Palićkom jezeru nije bilo kupača jer je voda bila zagađena fosfatima i nitratima.

Donacija EU na ovom projektu iznosila je 5.070.169 evra a sredstva su obezbeđena zahvaljujući vladama Italije i Holandije kao i kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj. Projekat je trajao od septembra 2007. do marta 2009. i  imao je najveći uticaj na poboljšanje životne sredine Subotice i njene okoline jer je unapređen kvalitet zemljišta, vazduha i površinskih voda.

Prečistač – simbol zaštite zivotne sredine u Subotici i regionu, izvor slike: http://www.misp-serbia.rs

Kapacitet postrojenja povećan je sa 27000m3 na 36000m3 dnevno, a u kišnim periodima kapacitet dostiže 72000m3 dnevno. Za životnu sredinu je važno da je značajno smanjena količina azota i fosfora koji se ispušta u vodu.

Na rekonstruisanom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda postoje dve glavne linije – linija vode i linija mulja. Na liniji vode radi se mehaničko, biološko i hemijsko prečišćavanje vode, dok se na liniji mulja od nusproizvoda nastalog u procesu prečišćavanja putem gasnih gneratora proizvodi električna energija. Na taj način, proizvodi se 40% električne energije potrebne za funkcionisanje uređaja, što čitavo postrojenje čini ekološki prihvatljivim.

Dugoročni ciljevi su ostvareni:

  1. obradom bioaktivnog mulja uz bezbedno odlaganje u skladu sa standardima EU
  2. unapređenjem postojećeg sistema energetske efikasnosti korišćenjem nove tehnologije anaerobnog vrenja bioaktivnog mulja koje koristi biogas kao izvor električne energije.

Čitavo postrojenje je poznato kao „Prečistač“ među građanima Subotice i postalo je obeležje zaštite životne sredine u čitavom regionu.

izvor: http://euinfo.rs/files/Publikacije-srp/36_Rastemo_zajedno.pdf

7 važnih mera zaštite od poplave

7 važnih mera zaštite od poplava za ljude, prirodu i životinje

Zaštitite svoj život i živote članova svoje porodice, ali i ljude, životinje i prirodu oko sebe u slučaju nepogode!

 

  1. Opasne materije

 Sve štetne i opasne materije kao što su otpadno ulje, hemikalije, boje, lakovi i sredstva za pranje i čišćenje treba da budu u dobro zatvorenim bocama i posudama kjako ne bi došlo do prosipanja i mešanja sa vodom koja prodire u kuću. Time ćete zaštititi ne samo okolinu nego i kućne ljubimce ili domaće životinje.

  1. Plan evakuacije životinja

Napravite blagovremeno plan evakuacije životinja. Obezbedite im na vreme pločice za identifikaciju, jer poplavni talasi mogu da dovedu do neočekivanog gubitka…

  1. Oslobodite prilaz spasilačkim vozilima

Pazite da automobil ili poljoprivrednu mehanizaciju ne parkirate tako da zakrčite put spasilačkim vozilima.

  1. Gumene čizme i rukavice su obavezne

Poplavne vode su kontaminirane, pa je obavezno da nosite gumene čizme i rukavice. Mala deca, trudnice i osobe sa zdravstenim problemima trebalo bi izbegavaju poplavna područja sve dok čišćenje ne bude završeno. Ako slučajno progutate kontamiranu vodu, obavezno se konsultujte sa lekarom i obavezno navedite da vam je kuća poplavljena.

  1. Proverite nagibe svih površina u dvorištu.

Zemljište oko vašeg temelja mora biti barem 10 do 15 centimetara više nego ono koje je na metar do metar i po udaljenosti. Ako primetite razliku, najbolje je da naspete tvrdu zemlju koja neće lako propustiti, kao što je glina. Idealno je, naravno, da imate kompletnu drenažu oko kuće, ali to je zahtevan posao koji se ne može obavljati uoči poplava.

  1. Šta ako su prostorije ugrožene prilikom poplava?

 U prostorijama koje su ugrožene prilikom poplava treba koristiti samo opremu i predmete koji su otporni na vodu ili koje, u slučaju potrebe, možete jednostavno i brzo da iznesete. Svi kućni uređaji kao što su mašina za pranje i sušenje, zamrzivač, grejalice i slično, treba postaviti na postolja tako da budu barem desetak centimetara izdignuti iznad površine poda. Time neće biti previše otežano njihovo korišćenje, a ipak ćete imati malu zaštitu prilikom prvog udara vode.

  1. Šta ako dođe do prekida u snabdevanju strujom ili vodom?

Računajte s tim da će u slučaju poplave doći do prekida u snabdevanju strujom i vodom. Zato pripremite na vreme: radio-aparat sa ispravnim baterijama, baterijsku lampu i sveće, osnovni paket lekova koje neko od ukućana eventualno mora da uzima, osnovni paket za higijenu, lična dokumenta spakovana u vodootpornu futrolu, zalihu vode i trajnih namirnica i vodootpornu odeću (kabanicu) i obuću (gumene čizme).

izvor: lovesensa.rs

Oblak oznaka

%d bloggers like this: