E-učionica za učenje fizike

Arhiva za kategoriju ‘Atomi i memorija’

Atomi i memorija

1 bit staje u 12 atoma

Istraživajući granice memorije IBM istraživači u oblasti nanotehnologija su napravili najmanju magnetnu memoriju na svetu koristeći samo 12 atoma. To je zapanjujuće malo u odnosu na uređaje koji danas koriste 1 milion atoma da bi sačuvali 1 bit informacije. Bit je najmanja informacija koju kompjuter može da razume i ima samo dve vrednosti 1 ili 0.

Mogućnost manipulacije materijom na nivou osnovnih gradivnih komponenti – atom po atom – može voditi ka značajnom razumevanju kako izgraditi nove, brže i energetski efikasnije uređaje. Buduće aplikacije na nanostrukturi i primena nekonvencionalnog magnetizma (antiferomagnetizma) mogu omogućiti čuvanje 100 puta više informacija u istom pristoru.

Kako to radi?

Magnetizam atoma potiče od  spina elektrona. U spoljašnjem magnetnom polju spinovi se grupišu u istom smeru (što se koristi za memorisanje informacija). Feromagneti su se dobro pokazali za čuvanje podataka ali je pri proučavanju granice memorije najveći izazov bio izbeći međusobni uticaj spinova.  STM mikroskopom (Scanning Tunneling Microscope) istraživači su izdejstvovali grupisanje 12 antiferomagnetnih spojenih atoma na niskim temperaturama koji su memorisali 1 bit informacije.

Pisanje i čitanje magnetnih bitova

Slika pokazuje magnetne bitove prikazane 5 puta u različitim magnetnim stanjima za čuvanje ASCII koda za svako slovo reči THINK. Istraživački tim je to postigao sa 96 atoma gvožđa – 1 bit je sačivan u 12 atoma i ima 8 bitova u svakom bajtu.

ibm_think

ASCII kod za slova reči THINK, rezultat postignut sa 96 atoma gvožđa; 1bit je sačuvan u 12 atoma, slika: http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/36473.wss

izvor: http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/36473.wss

Oblak oznaka

%d bloggers like this: