E-učionica za učenje fizike

Arhiva za kategoriju ‘Film na nivou atoma’

Film Dečak i njegov atom

IBM eksperti su napravili film na nivou atoma – najmanji film na svetu – sa ciljem da promovišu nauku. Na filmu su radila četiri naučnika a radni dan je trajao 18 sati. Film traje 90 sekundi, ima 242 slike i oko 100 učesnika.

Glavni učesnici filma su atomi ugljenika. Atomi kreiraju slike na kojima se vidi dečak koji se igra sa loptom – atomom; dečak skače na trampolini, a zatim atom odleti u nebo i pretvori se u prepoznatljiv slogan IBM-a “Think”.

Pogledajte film:

Da li ste primetili talase na površini?

Zašto se oko svakog atoma formira slika talasa (kao kada se kamen baci u vodu)? Zašto se oko grupe atoma formira interferenciona slika (tipična za talase)?

Ti talasi su zapravo elektroni koji se nalaze zaglavljeni na površini podloge od bakra, kao što je prikazano na slici. Oni ne mogu da se vrate nazad ali ne mogu ni da napuste metal. Taj površinski nivo, dvodimenzionalnog elektronskog gasa se ponaša kao talas (isti onaj dvodimenzionalni talas koji vidimo na površini vode). To se događa zato što se broj elektrona u okolini atoma menja. Interferencione slike nastaju upravo zbog talasnog ponašanja dvodimenzionalnog elektronskog gasa (slično vidimo kada bacimo dva ili više kamena u vodu).

atom_decak

Elektroni zarobljeni u površini metala formiraju sliku 2D talasa na vodi, izvor: http://www.youtube.com/watch?v=bZ6Hv_du2Zo

Oblak oznaka

%d bloggers like this: