E-učionica za učenje fizike

Arhiva za kategoriju ‘Hukov zakon’

Hukov zakon

Normalan napon je srazmeran relativnom istezanju.

Normalan napon: σ=F/S

Relativno istezanje: ε=ΔL/L

Grafik zavisnosti relativnog istezanja od normalnog napona

hukov-grafik novo

Eksperimentalni grafik Hukovog zakona

OA –oblast u kojoj  važi Hukov zakon (oblast proporcionalnosti)

AB – oblast u kojoj ne važi Hukov zakon

OB – oblast elastičnih deformacija

Normalni napon u tački A naziva se granica proporcionalnosti, a u tački B- granica elastičnosti

BC-plastične deformacije

CD- telo se ponaša kao fluid (ne pruža otpor promeni dužine)

Iznad tačke D raste otpor istezanju

E-granica čvrstine tela (pri tom naponu dolazi do kidanja tela)

Elastičnost čvrstih tela je posledica svojstava međumolekulskih sila i strukture tela.

Oblak oznaka

%d bloggers like this: