E-učionica za učenje fizike

Arhiva za kategoriju ‘Osobine gasova’

Osobine gasova

gas

Molekuli idealnog gasa u jediničnoj zapremini, kreću se u svim pravcima podjednako. slika: quantumfreak.com

Rastojanje između molekula gasa je veće od 10 exp(-10)m što odgovara radijusu međumolekularnog delovanja. Ako se delovanje između molekula zanemari – govorimo o modelu idealnog gasa a ako se delovanje između molekula uzima u obzir govorimo o realnom gasu.

U prirodi postoji 11 elemenata koji su gasovitom stanju pod normalnim uslovima. To su plemeniti gasovi (monoatomski) i dvoatomski.

periodni-1

Periodni sistem elemenata. Crvenom bojom je označeno 11 elemenata koji se u normalnim uslovima nalaze u gasovitom stanju. slika:http://www.readbag.com/helix-chem-bg-ac-rs-mmilcic-opsta-hemija-predavanje4

Fizičke veličine kojima se opisuje stanje gasa a mogu se meriti su: zapremina – V, temperatura – T i pritisak – P.

Zapremina gasa je jednaka zapremini suda. Gasovi nemaju stalnu zapreminu, već zauzimaju celokupnu  zapreminu suda u kome se nalaze. Molekuli gasa zauzimaju samo 0,1% od ukupne zapremine, ostalo je prazan prostor. Zato se gasovi mogu sabijati.

Temperatura je mera zagrejanosti tela. Kog gasova temperatura zavisi isključivo od kinetičke energije molekula gasa. Temperaturu merimo termometrom.

Pritisak nastaje zbog međusobnog sudaranja molekula kao i zbog sudara između molekula i suda u kome se gas nalazi. Gas vrši pritisak na sud u kome se nalazi i taj pritisak se može izmeriti. Pritisak je po definiciji brojno jednak sili koja deluje po jedinici površine (P=F/S). Pritisak gasa je isti u celom sudu.

Kako merimo pritisak gasa?

Manometar je uređaj za merenje pritiska gasa većeg od atmosferskog. Manometar može biti sa otvorenim i zatvorenim krajem. Princip rada je isti i zasnovan na principu spojenih sudova. Cev oblika slova U je ispunjena tečnošću (voda, živa ili alkohol). Jedan kraj cevi je otvoren ili zatvoren a drugi spojen sa sudom u kome se nalazi gas čiji pritisak merimo. Tečnost u cevi se pomera u zavisnosti od razlike pritisaka na krajevima cevi. Merenje pritiska gasa ili atmosferskog pritiska prikazano je na slici:

Barometar je uređaj za merenje atmosferskog pritiska. Vakumometar je uređaj za merenje pritiska manjeg od atmosferskog.

Oblak oznaka

%d bloggers like this: