E-učionica za učenje fizike

Arhiva za kategoriju ‘Fotoelektrični efekat’

Fotoelektrični efekat

Fotoelektrični efekat (fotoefekat) je pojava da elektroni napuštaju metal kada se on obasja vidljivom ili ultravioletnom svetlošću.

fotoefect

Pojavu je prvi objasnio Ajnštajn. Do fotoefekta dolazi kada se fotoni ili kako se popularno nazivaju čestice svetlosti, sudare sa elektronima u atomima metala pri čemu im predaju svu svoju energiju. Energija fotona (hν) se troši na izlazni rad (Ai) i kinetičku energiju (Ek) fotoelektrona.

Ajnštajnova jednačina:

hν=Ai+Ek

Radi boljeg razumevanja pojave fotoefekta pogledajte simulaciju:

ФОТОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ скриншот

Primena fotoefekta

  •  fotoelement (fotoćelije)
  • solarne ćelije
  •  uređaji za automatsko otvaranje i zatvaranje vrata
  • alarmni urađaji za zaštitu od provale
  • uređaji za prenos signala pomoću svetlosti

(više…)

Oblak oznaka

%d bloggers like this: