E-učionica za učenje fizike

Arhiva za kategoriju ‘Disperzija’

Disperzija svetlosti

Disperzija je razlaganje složene bele svetlosti po talasnim dužinama. Disperzija svetlosti nastaje usled zavisnosti indeksa prelamanja od talasne dužine (frekvencije) svetlosti koja se prostire kroz datu sredinu. Spektar, uzrokovan disperzijom bele svetlosti, pri prelamanju kroz prozračnu sredinu naziva se disperzioni spektar.

Prism_sr

 

Primer u prirodi: Duga je pojava disperzije svetlosti na kapima kiše

Kako nastaje duga?

Duga je pojava koja nastaje zbog disperzije Sunčeve svetlosti na kapima vode (kiše) u atmosferi. Svetlosni zrak se prelama pri ulasku u kapljicu a unutar kapljice se zbog totalne refleksije zrak ponovo prelomi. Na izlasku zraka iz kapljice se on ponovo prelomi uz disperziju upadne svetlosti prema talasnim dužinama.  Zato se mi ustvari uvek nalazimo sa iste strane duge. 

Primarna duga nastaje usled jednostruke refleksije na unutrašnjoj strani kapljice. Sekundarna duga je slabijeg intenziteta i nastaje zbog dvostruke unutrašnje refleksije u kišnoj kapljici.

Ali kakvu ulogu u celoj priči igra broj 42? Ili 51?

Kod pojave duge važan je ugao pod kojim se kišne kapljice posmatraju u odnosu na pravac koji spaja Sunce i posmatrača. Primarnu dugu zapravo vidimo pod uglom od 42°, a sekundarnu pod uglom od 51°. Primarna duga je sa gornje strane crvena a sa donje strane ljubičasta. Kod sekundarne duge je situacija obrnuta. Intenzitet sekundarne duge je manji zbog dvostruke totalne refleksije unutar kapljice vode.

Da li udaljenost kapljice vode od posmatrača ima neki značaj?

Udaljenost kapljice i posmatrača nema neki veliki značaj.  Kapljice mogu biti udaljene od posmatrača od nekoliko metara do nekoliko kilometara. To potvrđuje primer prskalice za zalivanje bašte, kod kojih često opažamo pojavu duge.

Primarna i sekundarna duga – eksperiment i objašnjenje na Engleskom jeziku pogledajte na linku:

http://www.youtube.com/watch?v=OXDbc7QfTXU

Oblak oznaka

%d bloggers like this: