E-učionica za učenje fizike

Arhiva za kategoriju ‘Interferencija’

Interferencija svetlosti

Interferencija je pojava slaganja dva monohromatska koherentna svetlosna zraka pri čemu u prostoru dolazi do maksimalnog pojačanja ili slabljenja intenziteta svetlosti. Koherentni zraci imaju konstantnu faznu razliku. Monohromatski svetlosni talasi imaju jednu određenu talasnu dužinu (odnosno frekvenciju). Koherentni i monohromatski izvori emituju zapravo jednu boju svetlosti  sa istom faznom razlikom.

interferencija

Interferencione pruge su naizmenična mesta konstruktivne i destruktivne interferencije dva talasa.

Uslovi za nastanak interferencionih maksimuma i minimuma

  • Uslov maksimalnog pojačanja kod interferencione svetlosti je da putna razlika (ΔS) bude jednaka celom broju (n) talasnih dužina (Λ): ΔS = n•Λ
  • Uslov maksimalnog slabljenja kod interferencione svetlosti je da putna razlika (ΔS) bude jednaka neparnom broju (2n+1) polovine talasne dužine (Λ): ΔS=(2n+1)Λ/2

Interferencija je pojava koja se dogadja kod svih talasa: mehaničkih (npr. zvuk ili površina vode) ili elektromagnetnih (npr. radio talasi, vidljiva svetlost itd.). Za očiglednije razumevanje pojave interferencija pogledajte interaktivnu simulaciju.

Интерференција таласа скриншот

Oblak oznaka

%d bloggers like this: