E-učionica za učenje fizike

Arhiva za kategoriju ‘Zvuk’

Zvuk

Šta je zvuk, infrazvuk i ultrazvuk?

Zvuk je mehanički talas, odnosno poseban oblik mehaničkog kretanja koje opažamo pomoću čula sluha. Naše uho kao zvuk opaža oscilacije čije su frekvencije u granicama 20-20 000Hz.

Infrazvuk je mehanička oscilacija čije su frekvencije manje od 20Hz.

Ultrazvuk je mehanička oscilacija sa frekvencijom većom od 20 000Hz.

Kako nastaje zvuk?

Zvuk se u vazduhu formira na taj način što se č-ce vazduha naizmenično zgušnjavaju i razređuju u pravcu prostiranja zvuka.

Da li se zvuk prostire u vakuumu?

U vakuumu (bezvazdusnom prostoru) – zvuk se ne prostire (zato što nema č-ca koje mogu da osciluju i prenose zvuk)

U čemu je razlika između tona i šuma?

Ton – zvuk koji se obrazuje harmonijskim oscilovanjem

Šum – rezultat složenog neperiodičnog oscilovanja.

Od čega zavisi brzina zvuka?

Brzina zvuka – zavisi od osobina sredine i temperature. Brzina zvuka u vazduhu je između 340m/s-400m/s.

sredina

brzina zvuka

voda

1450 m/s

morska voda

1550m/s

aluminijum

5000m/s

bakar

3500m/s

staklo

5500m/s

Koje su osnovne karakteristike zvučnih talasa?

Karakterisitke zvučnih talasa date su u tabeli:

JAČINA(INTENZITET)ZVUKA

Objektivna jačina zvuka

Subjektivna jačina zvuka

Jedinica: W/m2 (vat po metru kvadratnom)

 

Granica bola:

Najveća jačina zvuka koju uho može da čuje je 10W/m2, zvuk preko ove jačine naše uho oseća kao bol

Jedinica: dB (decibel)

 

Koliko glasno je glasno?

20dB – tiha soba tokom noći

40dB – tiha dnevna soba

60dB-običan razgovor

80dB-vika

110dB – rad bušilice u blizini

130 dB – poletanje aviona na udaljenosti 100m

OBLAST ČUJNOSTI 20-20 000Hz

Prag čujnosti ljudskog uha zavisi od frekvencije;Najniži prag čujnosti je za zvuk frekvencije 2500 Hz

 Da li postoji rizik od oštećenja sluha zbog slušanja preglasne muzike?

Rizik od oštećenja sluha – zavisi od 2 faktora – jačine zvuka i dužine slušanja. Što glasnije slušate muziku kraći je period u kome je slušanje bezbedno. Ako vam zuji u ušima posle skidanja slušalica, to je ozbiljno upozorenje da je muzika bila dovoljno glasna da vam ošteti sluh. Ako nosite slušalica dok hodate, vozite bicikl ili auto  – to može da bude opasno jer treba da vodite računa da NE PRIGUŠITE SVE ZVUKE IZ OKOLINE.

Šta je to probijanje zvučnog zida?

Kada avion u kretanju izjadnači svoju brzinu sa brzinom zvuka u vazduhu (340m/s-400m/s) – dolazi do pojave rezonancije čestica vazduha što se čuje kao jak prasak.

probijanje zvucnog zidalasta

Probijanje zvučnog zida je zapravo pojava rezonancije čestica vazduha, kada se brzina aviona izjednači sa brzinom zvuka u vazduhu.

Oblak oznaka

%d bloggers like this: