E-učionica za učenje fizike

Arhiva za kategoriju ‘Optički kablovi’

Optički kablovi

Optički kablovi predstavljaju osnovu¹ za telekomunikacione mreže. Kod optičkih kablova optička vlakna prenose digitalne signale u obliku modulisanih svetlosnih impulsa.

opticki kablovi-1

Optički kablovi su osnova za tekekomunikacione mreže, slika: http://radlovacki.users.sbb.rs/downloads/v03.Opticki.Kablovi.pdf

Karakteristike:

 1. relativno bezbedan način prenosa podataka (zato što ne prenose električne impulse i ne mogu se prisluškivati)
 2. ne podležu električnim smetnjama
 3. najmanje slabljenje signala duž kabla
 4. izuzetno velike brzine prenosa na velikim udaljenostima
 5. galvansko razdvajanje instalacija (za razliku od bakarnih kablova koji prave problem sa uzemljenjem i atmosferskim pražnjenjem)

Primena:

 1. umrežavanje više objekata
 2. kod objekata gde se predviđa veliki mrežni saobraćaj

Napomena: prilikom postavljanja kablova treba poštovati pravila o savijanju jer isuviše veliki ugao savijanja može da uspori prostiranje svetlosti.

Sistemi prenosa sa optičkim kablovima sastoje se od 3 osnovna dela:

 1. predajnik (izvor svetlosti: LED ili laserska dioda)
 2. optičko vlakno
 3. prijemnik (foto senzor)

Princip rada: Standardni električni signal se dovodi na lasersku ili LED diodu koje vrše konverziju signala u svetlost, zatim se svetlost ubacuje u optičko vlakno na čijem drugom kraju je prijemnik koji vrši opto-električnu konverziju posle koje se dobija standardni električni signak. Princip po kome se informacija prenosi po optičkom vlaknu bazira se na fizičkom fenomenu – totalnoj refleksiji.

Sastav optičkog jezgra

 1. jezgro – od stakla određenog indeksa prelamanja
 2. omotač – obavija jezgro, takođe je od stakla ali sa drugom vrednosti indeksa prelamanja. Svetlost se ubaci u jezgro pod određenim uglom potrebnim da dođe do totalne refleksije, zbog koje se svetlosni zrak neprestano odbija od granične površine jezgro-omotač putujući tako kroz vlakno do prijemnika
 3. sloj za povećanje savitljivosti
 4. zaštitni materijal
 5. izolacija
sastav-optickog-kabla

Sastav optičkog kabla: jezgro, omotač, sloj za povećanje savitljivosti, zaštitni materijal, izolacija, slika: http://radlovacki.users.sbb.rs/downloads/v03.Opticki.Kablovi.pdf

 1. monomodni (singlemode – SMF) – tanji i omogućavaju prostiranje jednog svetlosnog zraka
 2. multimodni (multimode – MMF) – deblji i omogućavaju prostiranje više zraka iz različitih izvora

Napomena: U tehnološkom procesu lakše je proizvesti vlakno većeg prečnika. Zato se multimodna vlakna češće koriste. Jeftiniji su i danas dominantni kod lokalnih računarskih mreža. Kod većih rastojanja koje je potrebno premostiti koriste se monomodna vlakna. Kod računarskih mreža svaki link zahteva 2 vlakna – jedan za predaju a drugi za prijem.

1. izvor: http://radlovacki.users.sbb.rs/downloads/v03.Opticki.Kablovi.pdf

Oblak oznaka

%d bloggers like this: