E-učionica za učenje fizike

Pitanja

Pitanja za I razred

pitanja1

I polugodište

 1. Vektori i osnovne operacije sa vektorima
 2. Referentni sistem. Vektor položaja. Ravnomerno i neravnomerno kretanje
 3. Ubrzanje
 4. Brzina i pređeni put. Ravnomerno kretanje
 5. Brzina i pređeni put. Ubrzano kretanje
 6. Kružno kretanje
 7. Impuls
 8. Prvi Njutnov zakon (zakon inercije)
 9. Sila. Drugi Njutnov zakon (osnovni zakon kretanja)
 10. Drugi Njutnov zakon u opštem obliku
 11. Treći Njutnov zakon (zakon akcije i reakcije)
 12. Skalarni i vektorski proizvod
 13. Kinematika rotacionog kretanja. Ugaono ubrzanje. Ugaona brzina
 14. Dinamika rotacionog kretanja. Moment sile. Moment inercije. Moment impulsa
 15. Rad. Snaga
 16. Energija. Kinetička i potencijalna energija

II polugodište

 1. Kontrakcija dužine. Dilatacija vremenskih intervala
 2. Zavisnost mase od brzine. Veza energije i mase
 3. Vrste i podela fizičkih polja
 4. Njutnov zakon gravitacije
 5. Gravitaciono polje. Jačina, potencijalna energija i potencijal gravitacionog polja.
 6. Kulonov zakon
 7. Elektrostatičko polje. Jačina, potencijal, fluks
 8. Zakon održanja impulsa. Primeri i primena zakona održanja impulsa
 9. Zakon održanja momenta impulsa
 10. Zakon održanja energije u klasičnoj mehanici
 11. Zakon održanja mase. Zakon održanja naelektrisanja
 12. Opisivanje kretanja zakonima održanja. Neelastičan sudar
 13. Elastičnost čvrstih tela. Hukov zakon
 14. Tečnosti. Uzajamno delovanje molekula tečnosti. Površinski napon
 15. Gasovi. Avogadrov zakon
 16. Osnovna jednačina kinetičke teorija gasova
 17. Jednačina idealnog gasnog stanja
 18. Zakoni idealnih gasova

Pitanja za II razred

pitanja2

I polugodište

 1. Magnetno polje, magnetna indukcija, magnetni fluks
 2. Delovanje magnetnog polja na naelektrisane čestice koje se kreću, Lorencova sila
 3. Delovanje magnetnog polja na provodnik sa strujom, Amperov zakon
 4. Elektromagnetna indukcija
 5. Faradejev zakon elektromagnetne indukcije
 6. Lencovo pravilo
 7. Uzajamna indukcija, samoindukcija
 8. Harmonijske oscilacije
 9. Matematičko klatno
 10. Oscilacije u mehanici: slobodne, prigušene i prinudne
 11. Pojam o rezonanciji
 12. Zatvoreno električno oscilatornno kolo

II polugodište

 1. Nastanak i prostiranje talasa u raznim sredinama. Vrste talasa
 2. Karakteristike talasa
 3. Nastanak, vrste i osobine elektromagnetnih talasa. Spektar elektromagnetnih talasa
 4. Radar i njegova primena
 5. Pojam o akustici. Izvori zvuka
 6. Doplerov efekat u akustici
 7. Princip superpozicije. Pokretni i stojeći talasi
 8. Difrakcija svetlosti
 9. Polarizacija svetlosti
 10. Disperzija svetlosti. Rasejanje svetlosti
 11. Pojam kvanta energije. Foton
 12. Fotoelektrični efekat. Ajnštajnova jednačina fotoefekta
 13. De Broljeva relacija. Difrakcija elektrona
 14. Struktura atoma. Raderfordov eksperiment
 15. Stacionarna stanja i nivoi energije u atomu
 16. Pobuđivanje i zračenje atoma. Kvantni prelazi
 17. Spontano i stimulisano zračenje. Laser
 18. Struktura atomskog jezgra. Nuklearne sile
 19. Defekt mase i stabilnost jezgra
 20. Radioaktivni raspadi jezgara
 21. Nuklearne reakcije. Fisija i fuzija jezgra
 22. Detekcija radioaktivnog zračenja. Zaštitia od zračenja.

pitanja 4pitanja 3

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

Oblak oznaka

%d bloggers like this: